Federation of European Neuroscience Societies

International Society for Neurochemistry (ISN)

American Society for Neurochemistry (ASN)

Asian-Pacific Society for Neurochemistry (APSN)

Japanese Society for Neurochemistry (JCN)

Journal of Neurochemistry

Neurochemistry News

International Brain Research Organization (IBRO)

International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)

Neuroscience Web search engine

The Whole Brain Atlas

The European Dana Alliance for the Brain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Komitet Neurobiologii PAN Designed by Jan Kaminski

 
08.08.2011

KONKURS NA NAGRODĘ im. KONORSKIEGO ROZSTRZYGNIETY

Zawiadamiamy, że w tegorocznej edycji konkursu o nagrodę im. Jerzego Konorskiego, przyznawaną corocznie przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Komitet Neurobiologii PAN za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii, rozpatrzono siedem prac.

Komisja, pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariana Lewandowskiego, postanowiła przyznać Nagrodę zespołowi:

Marta B. Wiśniewska, Katarzyna Misztal, Wojciech Michowski, Marcin Szczot ,Elżbieta Purta, Wiesława Leśniak, Monika E. Klejman, Michal Dąbrowski, Robert K. Filipkowski, Andrzej Nagalski, Jerzy W. Mozrzymas i Jacek Kuźnicki, za pracę:
LEF1/ß - Catenin Complex Regulates Transcription of the Cav3.1 Calcium Channel Gene (Cacna1g) in Thalamic Neurons of the Adult Brain, opublikowaną w Journal of neuroscience 2010 (30) 14: 4957-4969. (IF=8.238).

Zwycięzcom gratulujemy!


28.02.2011

TYDZIEN MOZGU 2011 COROCZNA IMPREZA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ KOMITET NEUROBIOLOGIITydzień mózgu w Krakowie

Tydzień mózgu w Poznaniu

Tydzień mózgu w Katowicach


20.01.2010

AFILIACJA KOMITETU NEUROBIOLOGII PRZY WYDZIALE V

W dniu 20 stycznia zakończyło się tajne korespondencyjne głosowanie członków Komitetu, w którym mieli sie oni opowiedzieć za przynależnością Komitetu do Wydziału II lub V PAN. Nadesłano głosów 31, w tym ważnych 30. 16 osób opowiedziało się za afiliacją Komitetu do Wydziału V, 14 - do Wydziału II. W tym stanie rzeczy, zgodnie z wola większości członków Komitetu deklarujących chęć jego afiliowania przy Wydziale Nauk Medycznych, Profesor Jerzy Vetulani, Przewodniczący Komitetu, zgłosił jego afiliację do Wydziału V.


08.11.2010

Posiedzeine

Najbliższe posiedzenie Komitetu odbędzie się 30 listopada (wtorek), w Warszawie, w Instytucie Nenckiego. Początek posiedzenia zaplanowano na godzinę 12.30.

W programie posiedzenia, miedzy innymi, przewidujemy uroczyste wreczenie dyplomow laureatom tegorocznej nagrody im. Jerzego Konorskiego(Zespol pod kierunkiem prof. Ryszarda Przewlockiego) oraz wyklad otwarty, prezentujacy nagrodzona prace. Prosimy o nadsylanie propozycji spraw, ktore chcieliby Panstwo omowic w czasie spotkania. O szczegolowym programie spotkania poinformujemy w terminie pozniejszym.

Zapraszamy!


20.10.2010

KONKURS NA NAGRODĘ im. KONORSKIEGO ROZSTRZYGNIETY

Zawiadamiamy, że w tegorocznej edycji konkursu o nagrodę im. Jerzego Konorskiego, przyznawaną corocznie przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Komitet Neurobiologii PAN za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii, rozpatrzono osiem prac.

Komisja, pod przewodnictwem prof. dr hab. Krzysztofa Turlejskiego, postanowiła przyznać Nagrodę zespołowi: Obara, J.R. Parkitna, M. Korostyński, W. Makuch, D. Kamińska, B. Przewłocka, R. Przewłocki, za pracę: Local peripheral opioid effect and expression of opioid genes in the spinal cord and dorsal root ganglia in neuropathic and inflammatory pain, opublikowaną w Pain 141: 283-291. (IF=5.371).

Zwycięzcom gratulujemy!


11.10.2010

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Olgierda Narkiewicza

wybitnego neuroanatoma i neurobiologa o międzynarodowej sławie
twórcy nowoczesnej szkoły neuroanatomicznej w Polsce

znakomitego badacza i nauczyciela
przyjaciela i członka naszego Komitetu

 


 
12.03.2010

Posiedzeine

Najbliższe posiedzenie Komitetu odbędzie się 12 marca 2010 (piątek), w Warszawie, w Instytucie Nenckiego. Początek posiedzenia zaplanowano na godzinę 12.00. Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej na II piętrze.

Posiedzenie ma charakter zamknięty. W programie posiedzenia przewidziano:

1. Zaopiniowanie kandydatury prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek na członka-korespondenta PAN. Sylwetkę kandydatki przedstawi prof. Jacek Kuźnicki.

2. Zaopiniowanie wniosków o wysunięcie rozpraw doktorskich do nagrody Prezesa Rady Ministrów. Opinie na temat kandydatury Magdaleny Szymańskiej przedstawi prof. Irena Nalepa, a Hanny Szkudlarek - prof. Andrzej Wrobel.

Wykład prof. Jerzego Vetulaniego: Neurobiologiczne podstawy psychoterapii

Dyskusja ogólna, sprawy bieżące, wolne wnioski.

Zapraszamy!


03.11.2009

Posiedzeine

Najbliższe posiedzenie Komitetu odbędzie się 7 grudnia 2009 (poniedziałek), w Warszawie, w Instytucie Nenckiego. Początek posiedzenia zaplanowano na godzinę 12.00.

Czesc otwarta posiedzenia rozpocznie uroczystość wręczenia dyplomów laureatom tegorocznej edycji konkursu o Nagrode im. J. Konorskiego. Bezpośrednio po uroczystości dr Grzegorz Wilczyński wygłosi wykład, poświęcony zagadnieniu przedstawionemu w nagrodzonej pracy. Z artykulem moga sie panstwo zapoznac, pobierajac jego wersje elektroniczna: Wilczynski et al. JCB

Po dyskusji i przerwie, odbędzie się część zamknięta spotkania. Zapraszamy!


30.09.2009

KONKURS NA NAGRODĘ im. JERZEGO KONORSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Komitet Neurobiologii PAN przyznały nagrodę im. Jerzego Konorskiego za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii, opublikowaną w 2008 roku. Nagrodę otrzymał Zespół: G.M. Wilczyński, F.A. Konopacki, E.Wilczek, Z. Lasiecka, A. Gorlewicz, P. Michaluk, M. Wawrzyniak, M. Malinowska, P. Okulski, L.R. Kołodziej, W. Konopka, K.Duniec, B. Mioduszewska, E. Nikolaev, A. Walczak, D. Owczarek, D.C. Górecki, W. Zuschratter, O.P. Ottersen, L. Kaczmarek, za pracę:

“Important role of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) in epileptogenesis”, która ukazała się w Journal of Cell Biology 180:1021 – 1035.
30.09.2009

PNS HIGHLIGHT of THE YEAR 2008

Mamy przyjemność powiadomić, że osiągnięcia opisane w pracy pt. „Interleukin-1alpha has antiallodinic and antihyperalgesic activities in a rat neuropathic pain model”, autorstwa: Mika J, Korostynski M, Kaminska D, Wawrzczak-Bargiela A, Osikowicz M, Makuch W, Przewlocki R, Przewlocka B., ktora ukazała się w Pain 138(3):587-97 w 2008 roku, zostały zgłoszone przez PTBUN do FENS jako Scientific Highlight of the Year 2008. Gratulujemy! Pełna lista Scientific Highlights of the Year prezentowanych przez Towarzystwa narodowe znajduje się na stronach internetowych FENS.
28.09.2009

Dr FILIP KONOPACKI LAUREATEM NAGRODY PREMIERA

Mamy przyjemność powiadomić, że doktor Filip Konopacki otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską pt. „Metaloproteinaza macierzy zewnatrzkomorkowej 9 (MMP-9), jej ekspresja w pobudzonym mózgu i wpływ na funkcje komórek astrogleju”. Przypominamy, że wniosek otrzymał rekomendację Komitetu Neurobiologii PAN.
06.07.2009

Studia z zakresu kognitywistyki

Od nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ruszają nowe interdyscyplinarne studia z zakresu kognitywistyki. Zapraszamy do odwiedzenia strony kierunku.
11.05.2009

Konkurs na nagrodę im. Jerzego Konorskiego 2008 - TERMIN SKLADANIA WNIOSKOW UPLYWA 15 MAJA!

Prezydium Komitetu Neurobiologii uprzejmie przypomina o zglaszaniu kandydatów do nagrody za prace z neurobiologii w ramach konkursu im. Konorskiego. Zgłoszenia wraz z załączoną praca (w pdf) należy wysłać do prof. Krzysztofa Turlejskiego na adres:

k.turlejski@nencki.gov.pl

Regulamin Konkursu jest zamieszczony w zakladce Nagroda Konorskiego. Spośród zgłoszonych prac zostanie wyłoniona także praca jako "Highlight of the Year" dla FENS. Tutaj warunkiem jest aby była ona zrobiona w kraju a pierwszy autor musi być członkiem PTBUN. Zapraszamy do udzialu w Konkursie!


 
10.12.2008

POLSKIE WYDANIE PODRĘCZNIKA „PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE”

pod redakcją E. KANDELA, J. SCHWARTZA, T. JESSELLA: Według informacji, przekazanej doc. dr hab. Julicie Czarkowskiej-Bauch, która z ramienia Komitetu zajmuje się przygotowaniami do wydania polskiej wersji podręcznika, amerykańskie wydanie zostało przesunięte z bieżącego roku i planowane jest dopiero na kwiecień 2010 r. Tym samym musimy uzbroić się w cierpliwość. Jak komentuje red. Małgorzata Yamazaki z Warsaw University Press, prace nad podręcznikiem trwają – mamy więc nadzieję, że do rąk tłumaczy dostanie się dzieło unowocześnione i doskonałe.


 
02.12.2008

W RAMACH DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNYCH

prowadzonych pod auspicjami Komitetu Neurobiologii PAN w 2008 roku, odbyły się, zorganizowane przez Prof. Jolantę Zawilską, dwa wykłady (w Łodzi i Pabianicach) dla nauczycieli i młodzieży liceów ogólnokształcących na temat działania tzw. leków dyskotekowych (w tym tzw. „tabletek gwałtu”) oraz zagrożeń związanych z ich stosowaniem. W związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką, kolejne wykłady odbędą się w roku 2009.


 
02.12.2008

WYRÓŻNIENIE WYDZIAŁU II NAUK BIOLOGICZNYCH PAN DLA ZESPOŁU PROF. BOŻENY KAMIŃSKIEJ

Zespół Prof. dr hab. Bożena Kamińskiej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, w składzie: Prof. dr hab. Bożena Kamińska, Aleksandra Wesołowska, Marcin Śliwa, Małgorzata Zawadzka, Agata Żupańska, Konrad Gabrusewicz, Aneta Kwiatkowska, Iwona Ciechomska, Aleksandra Ellert-Miklaszewska, Kinga Szydłowska, Alicja Adach, Magdalena Dziembowska, otrzymał wyróżnienie za cykl prac pt. ”Molekularne mechanizmy regulacji inwazyjności i żywotności komórek nowotworowych”. Gratulujemy! Pełna lista nagród i wyróżnień znajduje się na stronach internetowych PAN.


 
13.11.2008

KONKURS NA NAGRODĘ im. JERZEGO KONORSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Komitet Neurobiologii PAN przyznały nagrodę im. Jerzego Konorskiego za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii, opublikowaną w 2007 roku, zespołowi: A. Wróbel, A. Ghazaryan, M.Bekisz, W. Bogdan i J. Kamiński. Praca, pt. “Two streams of attention-dependent beta activity in the striate recipient zone of cat's lateral posterior-pulvinar complex”, ukazała się w Journal of Neuroscience 27, 2230-2240. Jednocześnie mamy przyjemność powiadomić, że osiągnięcia opisane w powyżej cytowanej pracy zostały zgłoszone przez PTBUN do FENS jako Scientific Highlight of the Year. Gratulujemy! Pełna lista Scientific Highlights of the Year prezentowanych przez Towarzystwa narodowe znajduje się na stronach internetowych FENS.


 
05.11.2008

LAUREACI SUBSYDIÓW PROFESORSKICH FNP

Laureatami subsydiów profesorskich Funduszu Nauki Polskiej w 2008 zostali: Stanislaw Czuczwar, Jerzy Mozrzymas i Waldemar Turski. Wszystkim laureatom, członkom Komitetu Neurobiologii, serdecznie gratulujemy.


 
08.09.2008

HISTORIA NEURONAUKI W POLSCE - SESJA PLAKATOWA PRZY ZJEŹDZIE PTBUN 2009

Komitet Organizacyjny najbliższego zjazdu PTBUN zaproponował zorganizowanie sesji plakatowej, poświęconej historii neuronauki w Polsce. Sesja będzie miała szczególną oprawę - plakaty i materiały będą eksponowane w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, które znajduje się w Pałacu Kazimierzowskim, tuż przy budynku starej biblioteki UW, w której odbywać się będzie zjazd.
Sesja ta ma na celu zainteresowanie młodych pracowników nauki sylwetkami i odkryciami polskich badaczy mózgu, które powoli znikają nie tylko ze światowych prac przeglądowych ale również z naszej pamięci.
Zwracamy się do wszystkich członków Komitetu z prośbą o rozpropagowanie tej inicjatywy w swoich środowiskach. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie przybliżonych tytułów takich prac na adres Email profesora Andrzeja Wróbla, który zgodził się zorganizować taką sesję (wrobel@nencki.gov.pl).


 
30.07.2008

GRATULACJE

Przekazujemy gratulacje Prof. dr hab. Januszowi Morysiowi, członkowi Komitetu, w związku z wyborem na stanowisko rektora Akademii Medycznej w Gdańsku.


 
05.07.2008

POŻEGNANIE

W dniu 30 czerwca pożegnaliśmy prof. dr hab.n.med. Witolda Karczewskiego, wybitnego neurofizjologa, pierwszego przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Cześć Jego pamięci.


 
24.06.2008

DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA PROF. JERZEGO VETULANIEGO

Z radością zawiadamiamy, że Profesor Jerzy Vetulani, Prezes Komitetu Neurobiologii PAN, członek Honorowy i były Prezes PTBUN, otrzymał w dniu dzisiejszym tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Gratulujemy!


 
16.05.2008

PROF. RYSZARD PRZEWŁOCKI – NOWY PRZEWODNICZĄCY IBRO CEERC

Prof. Ryszard Przewlocki, Kierownik Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, został wybrany na Przewodniczącego IBRO Central & Eastern Europe Regional Committee (CEERC). Serdecznie gratulujemy!


 

Ukazal sie drugi numer Biuletynu Wydzialu II Nauk Biologicznych PAN.
Zapraszamy do lektury!

 


ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Komitetu Neurobiologii, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2008 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej (II piętro) Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, ul. Pasteura 3. 

 

W programie: 

13:30  Część otwarta  

 • Uroczyste wręczenie dyplomu laureatom nagrody im. J. Konorskiego, przyznanej za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii, opublikowaną w 2006 roku. Nagrodę otrzymał Zespół: Ewelina Knapska, Evgenij Nikołajew, Paweł Boguszewski, Grażyna Walasek, Janusz Błaszczyk, Leszek Kaczmarek i Tomasz Werka, za pracę:  “Between-subject transfer of emotional information evokes specific pattern of amygdala activation”, opublikowaną w Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 103: 3858-3862, 2006 


 • Wykład doc. dr hab. Tomasza Werki, poświęcony nagrodzonym badaniom


 • 14.30  Przerwa obiadowa 

  14:50  Część zamknięta 

 • Spotkanie z prof. Janem Bjaalie, dyrektorem International Neuroinformatics Coordinating Facility  (INCG) w Instytucie Karolinska ze Sztokholmu, który przedstawi i omówi cele INCG.  (wprowadzenie: A.Wróbel)
  • Tytuł wystąpienia:

   INCF neuroinformatics: what's in it for neuroscience? 

 • Dyskusja nad formułą opiniowania prac nominowanych do Nagród Prezesa Rady Ministrów (Prezydium KN postanowiło, że nie powoła komisji w sprawach wniosków dotyczących nominacji prof. Kaczmarka i Szutowicza a wnioski będą poddane dyskusji ogólnej) 


 • Dyskusja i zaopiniowanie wniosku o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów  za wybitny dorobek naukowy dla prof. dr hab. Leszka Kaczmarka (referuje J.Vetulani) 


 • Dyskusja i zaopiniowanie wniosku o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów  za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. dr hab. Andrzeja Szutowicza (referuje J.Vetulani) 


 • Omówienie działalności i propozycji NENS (referuje J.Zawilska) 


 • Omówienie działalności wydawniczej – kontynuacja dyskusji z poprzedniego posiedzenia 


 • Objęcie czasopisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia patronatem Komitetu Neurobiologii PAN - kontynuacja dyskusji z poprzedniego posiedzenia 


 • Informacja o przebudowie strony internetowej  


 • 17:30 Przewidywane zakończenie posiedzenia  SPRAWOZDANIE

  29 czerwca 2007: Zebranie wyborcze, odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie.

  Zebranie było poprzedzone tajnymi, korespondencyjnymi wyborami nowych członków Komitetu, które przeprowadził ustępujący Komitet Neurobiologii PAN. Informację o wyborach rozesłano do 118 neurobiologów polskich, dysponujących czynnym i biernym prawem wyborczym. Spośród tych osób 46 zgłosiło chęć pracy w komitecie i przedstawiło listę 5 najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat, którą rozesłano do tej samej grupy 118 neurobiologów. W głosowaniu wzięło udział 70 osób, które wyłoniły spośród zgłoszonych kandydatów 24 osoby, które ich zdaniem powinny wejść w skład Komitetu Neurobiologii nowej kadencji. Listę 24 osób, które uzyskały największą liczbę głosów, uzupełniono o 6 członków PAN. Następnie dokooptowano do składu Komitetu, w drodze głosowania, 7 osób z listy kandydujących. Przeprowadzono wybory Przewodniczącego Komitetu, Zastępcy i Sekretarza.

  5 października 2007: Zebranie odbyło się w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie.

        Posiedzenie poprowadził prof. Jerzy Vetulani. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Na spotkaniu dokonano wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Komitetu, którym został prof. Andrzej Wróbel. Dokonano reelekcji prof. Ryszarda Przewłockiego na przedstawiciela Komitetu do IBRO.

             Przedyskutowano propozycję prof. Janusza Rybakowskiego, by  Komitet objął patronatem czasopismo Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Omawiano standard naukowy pisma, rozważano cele, w tym  integrowanie różnych środowisk naukowych, i  dyskutowano język publikacji. Zdecydowano, że dyskusja nad objęciem patronatem pisma będzie kontynuowana na następnym zebraniu, po wyjaśnieniu kwestii regulaminowych. Powołano komisję ds. czasopism, w składzie prof. Barbara Przewłocka,  prof. Włodzisław Duch, prof. Władysław Lasoń i prof. Anna Grabowska.

        Doc. dr hab. Krzysztof Turlejski, przewodniczący Komisji do sprawy Nagrody im. Jerzego Konorskiego,  zreferował wyniki ostatniej edycji konkursu. Spośród 5 zgłoszonych prac, jedna nie spełniała wymogów regulaminowych i nie była rozpatrywana. Członkowie Komisji, w skład której weszli, oprócz Przewodniczącego,  przedstawiciele Komitetu Neurobiologii w osobach prof. Władysław Lasonia i prof. Stanisława Czuczwara, oraz, jako przedstawiciele PTBUN: prof. Jolanta Skangiel-Kramska, profesorowie Grzegorz Hess i Jerzy  Łazarewicz, w wyniku głosowania przyznali nagrodę autorom pracy:

  Ewelina Knapska, Evgenij Nikołajew, Paweł Boguszewski, Grażyna Walasek, Janusz Błaszczyk, Leszek Kaczmarek, Tomasz Werka, pt. “Between-subject transfer of emotional information evokes specific pattern of amygdala activation”, opublikowanej w Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 103: 3858-3862, 2006.

  Zdecydowano, że autorzy nagrodzonej pracy zostaną zaproszeni do wygłoszenia wykładu podczas następnego posiedzenia Komitetu, na którym laureaci otrzymają dyplomy. Trzy pozostałe prace oceniono jako równorzędne. Nie przyznano wyróżnienia. W ogólnej dyskusji na temat zgłoszonych prac Prof. Vetulani zwrócił uwagę, że badania dotyczące funkcji i mechanizmów regulujących czynność ciała migdałowatego są w centrum uwagi wielu grup badawczych na świecie i zaproponował, by Komitet zachęcał środowisko naukowe do publikowania artykułów z tej dziedziny i je promował.

        Sekretarz Komitetu, doc. dr hab. Małgorzata Skup, poinformowała o złożonych wnioskach o dofinansowanie działalności wspierającej badania (DWB) na 2008 rok. Zaproponowano poparcie inicjatywy prof. Wróbla przetłumaczenia na język polski wiodących podręczników z dziedziny neurobiologii. Małgorzata Skup poinformowała o warunkach prawnych i finasowych tłumaczenia jednego z proponowanych do spolszczenia podręczników: Principles of Neural Science (red. Eric Kandel). W dyskusji, w której wzięli udział Jerzy Mozrzymas, Jerzy Vetulani,  Julita Czarkowska, Krystyna Domańska-Janik, projekt przetłumaczenia Principles of Neural Science zyskał poparcie. Profesorowie Włodzisław Duch i Jerzy Konopacki zgłosili dodatkowe propozycje książek, które warto objąć tym programem. Ustalono, by zwrócić się do członków Komitetu Nauk Fizjologicznych i Komitetu Nauk Neurologicznych Wydziału VI PAN o wystąpienie z wspólną inicjatywą wydania Principles of Neural Science, jak sztandarowego wydawnictwa z dziedziny neuroscience. Zaproponowano powołanie Komisji ds. polityki wydawniczej i  wybrano doc. dr hab. Julitę Czarkowską-Bauch, do kierowania pracami nad tym projektem. 

        Poinformowano zebranych o propozycji prof. Jolanty Zawilskiej zorganizowania serii wykładów i pogadanek, mających na celu popularyzację teoretycznej i praktycznej wiedzy o mózgu. Prof. Jolanta Skangiel-Kramska, Prezes PTBUN, przedstawiła informacje o planowanych wyborach przedstawicieli Towarzystwa do Komitetu NENS na zbliżającym się posiedzeniu FENS i poprosiła o zgłaszanie kandydatur to na stanowisko. Prof. Jerzy Vetulani przedstawił zarys przyszłych spotkań Komitetu i prezentacji wykładów na posiedzeniach Komitetu oraz współpracy z Towarzystwami Naukowymi.